Fysiotherapie

De fysiotherapeut streeft naar het optimaliseren van de functies van het houdings- en bewegingsapparaat, zodat er zo lang mogelijk zelfstandig gefunctioneerd kan worden. De fysiotherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen.
Bekijk therapeuten

Ergotherapie

De ergotherapeut helpt mensen met een ziekte of beperking zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te behouden en te blijven doen wat belangrijk voor hen is. Er wordt gekeken naar de eigen woon,-werk,- en sociale omgeving. De ergotherapeut komt (indien nodig) aan huis om te analyseren welke hulpmiddelen en/of voorzieningen er nodig zijn.
Bekijk therapeuten

Logopedie

De logopedist is gespecialiseerd op het gebied van spraak, communicatie, gehoor, ademhaling, kauwen en slikken.
Bekijk therapeuten

Diëtetiek

De diëtist kan ondersteuning bieden bij het bewuster omgaan met voeding, wat kan leiden tot een betere balans en daarmee een betere kwaliteit van leven.
Bekijk therapeuten

Over MS Netwerk Alkmaar

De missie van het MS Netwerk regio Alkmaar is om de kwaliteit van behandeling van mensen met MS te optimaliseren. In 2016 kwam de vraag vanuit de MS verpleegkundigen Chantal van Vliet en Susan Veldman van het NoordWest ziekenhuis in Alkmaar naar een netwerk waar verschillende zorgleners met affiniteit met MS aan konden deelnemen. Om via deze weg sneller contact te kunnen hebben met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten in de buurt. Maar ook om binnen die beroepsgroepen makkelijker overleg te kunnen plegen bij vragen of problemen met MS-patiënten. In 2017 ging het netwerk officieel van start en sindsdien wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de korte lijntjes met het ziekenhuis en de zorgverleners onderling.

[ lees verder ]

Voor patiënten

bekijk therapeuten

Voor therapeuten

aanmelden als therapeut

Gezocht: nieuwe netwerkleden!!!

Het netwerk bestrijkt een grote regio en daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers met affiniteit voor MS! Patiënten zouden zo ook beter doorverwezen kunnen worden naar een therapeut in de buurt.

Wat levert het je op?

  • Korte lijntjes met de MS-verpleegkundigen van het NoordWest ziekenhuis Alkmaar.
  • Korte lijntjes met de paramedische collega's uit het netwerk.
  • Interne scholing over MS.
  • We vergaderen twee keer per jaar (live of online) waarbij we proberen elke vergadering een educatief tintje te geven. Ook is er bijvoorbeeld ruimte voor casus bespreking.
  • Je wordt vermeld op de website van het MS netwerk.

De kosten? € 50,- per jaar.  

Dus ben je: fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist, meld je dan aan bij penningmeester Renée Beemsterboer-Schoenmakers!

Mailadres: info@msnetwerkalkmaar.nl